Inför första besöket

Här hittar du det mesta i informations väg som du behöver inför ditt/ert första besök hos oss. Klicka på respektive länk för att få just din information.

Oavsett vilken form av besök du ska göra så ska alltid en hälsodeklaration fyllas i, skrivas ut och tas med.